ปีการศึกษา
2565
โรงเรียนปากเกร็ด


ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2565-ปากเกร็ด

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE)
 • 19-23 ก.พ. 65 6 มี.ค. 65
   
 • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียนปกติ)
 • 09-13 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65
   
 • นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียนปกติ)
 • 09-13 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65
   
 • นักเรียนความสามารถพิเศษ (ห้องเรียนปกติ)
 • 09-10 มี.ค. 65 22 มี.ค. 65
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) เพิ่มเติม
 • 14-18 มี.ค. 65 20 มี.ค. 65
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. (ESMTE)
 • 19-23 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ (STE)
 • 19-23 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65
   
 • สอบคัดเลือกทั่วไป (ห้องเรียนปกติ)
 • 09-13 มี.ค. 65 27 มี.ค. 65
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ (STE) เพิ่มเติม
 • 14-18 มี.ค. 65 20 มี.ค. 65