ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนปากเกร็ด


ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2567-ปากเกร็ด

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ต้น
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • นักเรียนเขตพื้นที่บริการ ม.1
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
   
 • นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
   
 • นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1
 • 09-10 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ปลาย
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67
   
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.ปลาย
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67
   
 • นักเรียนทั่วไป ม.4
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67