ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนปากเกร็ด
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2564-ปากเกร็ด

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ม.1
 • 19-23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1
 • 19-23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ(นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
 • 24-28 เม.ย. 64 22 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ(นักเรียนทั่วไป) ม.1
 • 24-28 เม.ย. 64 22 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ(นักเรียนความสามารถพิเศษ) ม.1
 • 24-27 เม.ย. 64 19 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.1 เพิ่มเติม
 • 05-16 เม.ย. 64 18 เม.ย. 64
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ม.4
 • 19-23 มี.ค. 64 4 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4
 • 19-23 มี.ค. 64 4 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4
 • 19-23 มี.ค. 64 4 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ(นักเรียนทั่วไป) ม.4
 • 24-28 เม.ย. 64 23 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4 เพิ่มเติม
 • 05-16 เม.ย. 64 18 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4 เพิ่มเติม
 • 05-16 เม.ย. 64 18 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ม.4 เพิ่มเติม
 • 15-19 พ.ค. 64 20 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STE) ม.4 (เพิ่มเติม)
 • 15-19 พ.ค. 64 20 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ม.4 (เพิ่มเติม)
 • 15-19 พ.ค. 64 20 พ.ค. 64