ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนปากเกร็ด


ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2566-ปากเกร็ด

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ (SMTE) ม.1
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนปกติ นักเรียนเขตพื้นที่บริการ ชั้น ม.1
 • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนปกติ นักเรียนทั่วไป (นอกเขต) ชั้น ม.1
 • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนปกติ นักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1
 • 11-12 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ESMTE) ม.4
 • 14-18 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือกทั่วไป ชั้น ม.4
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66